Tải ứng dụng Timestope

trên thiết bị đi động để khai thác mỗi ngày

Link tải bên dưới

Hãy ghi lại thời gian của bạn trên TimeStope.
Với công nghệ Blockchain, thời gian của bạn sẽ trở thành tài sản.

Thời gian là công bằng và quý giá đối với tất cả mọi người.
Bạn không thể nắm bắt được thời gian trôi qua, nhưng trên TimeStope cho phép bạn giữ lại thời gian của riêng mình.

Thời gian là tiền bạc.
Thời gian là một món quà cho chúng ta và là một phần của cuộc sống tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bạn có thể trải nghiệm tương lai của ngành công nghiệp 4.0 thông qua nghệ Blockchain.

Chỉ với thời gian và điện thoại thông minh của bạn, thời gian sẽ trở thành tài sản.

Hãy thử trải nghiệm công nghệ Blockchain của ngành công nghiệp 4.0 với cài đặt và đăng ký thành viên dễ dàng.

TimeStope – Time is so precious.
Don’t Stop Your Time | Just Stope Your Time!

========================================================

Like and Follow us to get latest updates.
Website: https://www.timestope.com
Facebook: https://www.facebook.com/timestope
Instagram: https://www.instagram.com/timestope
Twitter: https://twitter.com/StopeTime
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/timestope
Youtube: https://www.youtube.com/c/BLOODTV
Telegram: https://t.me/timestope1010
Google PlayStore Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timestope
App Store: Coming soon…
Support Email: timestope.help@gmail.com